ADR:


Myslíme si, že je skutečně nezbytné zdůraznit, že s mezinárodní přepravou nebezpečných látek dle dohody ADR se setkáváme již od počátku naší existence.
Všichni naši řidiči, a to bez výjimky, jsou držiteli Osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné látky.
Veškerá vozidla pod ADR jsou nová EURO 6 a vybavena od výrobce ADR, řidiči jsou řádně proškoleni a vybavení veškerými doklady a nezbytnými pomůckami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top